ETUSIVU

AJANKOHTAISTA

HOX ! HOX !

  • Uudenmaan Hevosurheilijoiden sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 7.3.2018 klo 18.00 Rusutjärven Ratsutilan yläkerrassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tervetuloa!

ESITYSLISTA

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjantarkastajien ja tarvittaessa ääntenlaskijoiden valinta
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarjastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 1-2 uutta jäsentä.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
10. Käsitellään hallituksen tai jäsenten 10 pykälän mukaisesti vireille panemat muut asiat

  • Hallitus esittää, että seuran säätöihin tehdään täydennys pykälään 8.  Lisäys: tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla.

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen; vuosikokouksen, joka on tammi-toukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, sähköpostitse tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla.

11. Kokouksen päättäminen

 

UHU banderolli kapea